Algemene Voorwaarden

Dewi’s Creations hanteert de volgende Algemene Voorwaarden voor aankopen in de webshop, www.dewiscreations.nl/winkel

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn op toepassing op alle aankopen, aanbiedingen, overeenkomsten en levering van diensten of goederen die door de klant zijn aangekocht via de webshop van Dewi’s Creations.

Betaling

 • De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reservering of pre sale wordt soms een aanbetaling verwacht. Ook deze wordt voldaan via de webshop.
 • Koper ontvangt altijd een bevestiging van betaling via de email.

Levering

 • Producten besteld via de webshop worden geleverd bij de klant door PostNL.
 • Verzend- en levertijden zoals vermeld op de website zijn indicatief.
 • Dewi’s Creations zal altijd alles er aan doen om zich aan de vermeldde levertijden te houden. Indien Dewi’s Creations de vermeldde levertijd niet kan waarmaken, wordt de klant hierover tijdig geïnformeerd.
 • Vertraging van leveringen door derden (PostNL), ligt buiten de macht van Dewi’s Creations en is hiervoor niet aansprakelijk.
 • Bestelt de klant meerdere producten waarbij 1 of meerdere producten een pre order zijn? Dan wordt de gehele bestelling pas verzonden zodra alle producten gereed zijn.

Herroepingsrecht

 • De klant heeft het recht om zijn bestelling te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst.
 • Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer producten op maat, of naar specifieke wensen van de klant, zijn gemaakt.
 • Wanneer een klant gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht, dient deze dit via de email te laten weten.
 • Bij gebruik van het herroepingsrecht, ontvangt de klant via de email de benodigde gegevens voor het retourneren van de bestelling.
 • De kosten voor het retourneren van de bestelling zijn voor de klant.
 • Terugbetaling van de bestelling vindt plaats wanneer de bestelling compleet en onbeschadigd is ontvangen door Dewi’s Creations.

Intellectuele eigendom

 • Dewi’s Creations bevat alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht ect.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens en andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, ect., tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • De klant mag producten, gekocht via de webshop, niet kopiëren en/of aan derden verkopen. Producten in de webshop gekocht zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

© Dewi's Creations